Преносимите компютри са предпочитани вече у нас

Преносимите компютри са предпочитани вече у нас

До някъде е парадоксално, но в условията на икономическа криза и намалено потребление, продажбите на мобилни компютри се увеличават в сравнение с тези на настолни машини и се превръщат в основен двигател на хардуерния пазар. По данни на онлайн магазина на Сирма Солюшънс, през последните осем месеца са продадени над 2.5 пъти повече преносими компютри, което маркира нова тенденция в потреблението на хардуер.

„Тази тенденция се обяснява най-вече с все по-ниските цени на лаптопите, при изравняваща се производителност с фиксираните машини, което прави много по-изгодно закупуването на мобилен компютър, предви останалите му предимства“ - посочва Росен Маринов, ръководител на проекта. „Все по-често се забелязва интерес към закупуването на лаптопи дори от страна на клиенти с по-високи изисквания за производителност, като дизайнери и архитекти, и аз очаквам тази тенденция да се засили през следващите месеци, предвид още по-изгодните предложения, които готвят производителите на ноутбуци.“

Facebook коментари