fbpx През декември промишленото производство е намаляло | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

През декември промишленото производство е намаляло

Индексът на промишленото производство през декември 2022 г. намалява с 0.8% в сравнение с ноември 2022 година, сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ). Данните са предварителни и сезонно изгладени. През декември миналата година е регистрирано нарастване с 2.1% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

Месечни изменения

През декември 2022 г. спад спрямо предходния месец е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26.8%, а увеличение - в добивната промишленост - с 10.0%, и в преработващата промишленост - с 2.6%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 25.6%, както и производството на основни метали - с 14.1%, производството, некласифицирано другаде - с 10.9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10.8%.

Намаление е регистрирано при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 16.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 8.9%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.2%.

Годишни изменения

На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 10.8%, и в добивната промишленост - с 1.8%, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.6%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на напитки - с 44.7%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 30.7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 28.2%, производството на превозни средства, без автомобили - с 27.8%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 22.2%.

Спад е отчетен при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 18.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 11.6%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 11.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - по 6.2%.

Строителство

През декември 2022 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 1.6% под равнището от предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени. Календарно изгладените данни показват намаление от 4.3% на строителната продукция през декември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година.