fbpx През януари потребителите са били по-песимистични | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

През януари потребителите са били по-песимистични

Доверието на потребителите през януари 2012 г. се е понижило с 2.2 пункта спрямо това през октомври 2011 г., което се дължи изцяло на влошаване на потребителското доверие сред населението в градовете.

Градските жители прогнозират влошаване на финансовото си състояние в сравнение с три месеца по-рано, докато очакванията на населението в селата остават почти без промяна. Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани в предходната анкета, като и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

По-лоши са очакванията и по отношение на безработицата като предвижданията са за по-сериозно освобождаване на персонал през следващите дванадесет месеца. През януари 2012 г. по-голямата част от потребителите оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, но техният относителен дял е намалял в сравнение с октомври миналата година. Наблюдава се леко подобрение (от 1.2 пункта) на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба.
Лек оптимизъм дава отношението към покупката на кола през следващите дванадесет месеца - в последната анкета се отчита положителна тенденция на покачване на този балансов показател.