При подбор на мениджърски кадри се търсят специални услуги

При подбор на мениджърски кадри се търсят специални услуги

Бизнесът в България оценява високо нивото на предлаганите услуги от екзекютив сърч компаниите и очаква още по-голяма гъвкавост и тясно сътрудничество с тях в процеса на директно търсене на управленски кадри.
Това показва проучване на Българската Екзекютив Сърч Асоциация, направено сред представители на водещи компании в България на ниво президент, управител, изпълнителен директор и директор/мениджър човешки ресурси.
В изследването се посочва, че най-търсените позиции през последната година са били Мениджър Продажби (33,8%), Мениджър Финанси (14,7%) и Маркетинг Мениджър (11,7%).
Услугите на екзекютив сърч компаниите се използват основно при търсене на мениджърски позиции с месечна заплата между 10-20 000 лв. (39,47%), между 7-10 000 лв. (42,11%) и 5-7000 лв. (39,47%). Основните причини, поради които компаниите използват екзекютив сърч агенции са: високият профил на търсените кандидати, нуждата от конфиденциалност, нуждата от проучване на конкуренцията и пазара като цяло, ограниченото време за търсене и професионалността на процеса. Голяма част от респондентите на проучването на БЕСА оценяват като важни следните аспекти от екзекютив сърч услугата: ексклузивност, разбиране на специфичните нужди на клиента, прозрачност на целия процес по подбора и отдаденост за постигане на положителен краен резултат.
Освен за подбор на висши мениджърски кадри, над половината от участниците в проучването, биха използвали екзекютив сърч компаниите също и за коучинг и оценка на висшия мениджмънт.
Най-важни за избора на консултантска компания са разбирането на търсената функция и на отрасъла (79,49%), както и предишен опит в подобни проекти (69,23%). Много важни са също така имиджа на самата фирма (66,67%), както и този на консултанта, водещ процеса на директен подбор (56,41%).

Facebook коментари