fbpx Приемат проекти за конкурс за най-добри практики | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приемат проекти за конкурс за най-добри практики

Приемат проекти за конкурс за най-добри практики

Виенският център за най-добри практики отправи покана за участие в десетия конкурс за изключителен принос за подобряване на жизнената среда, особено за бедните и в неравностойно положение селища. Със свои проекти могат да регистрират общини, организации (вкл. неправителствени), фирми и предприятия, университетски центрове и физически лица. Всички ще се надпреварват за Дубайската международна награда за най-добри практики за подобряване на жизнената среда, която се присъжда на всеки две години и е инициирана от Програмата на ООН за населените места и от партньорите в Програмата за най-добри практики.

Виенският център за най-добри практики предлага на всички желаещи експертна помощ и подкрепа от консултантите за кандидатстване в конкурса. Повече информация можете да намерите тук: http://bestpractices.at/main.php?page=programme/award/dubai&lang=en
Крайният срок за подаване на документи за участие е 31 март 2014, а за кандидатите, които искат консултация с представител на виенския център, до 1 март 2014.

Най-добрите практики са дефинирани като успешни инициативи, които:
- имат демонстративно и осезаемо въздействие върху подобряването на качеството на живот на хората;
- са резултат на ефективни партньорства между публичния, частния и граждански сектори на обществото;
- са устойчиви в социален, културен, икономически или екологичен аспект.

Дубай спонсорира през 2014 г. 12 награди:

6 награди по 30 000 USD за общини с иновативни програми
2 награди по 30 000 USD за най-успешно трансфериране на програма
2 награди по 15 000 USD за университетски изследвания с изключителен принос
1 награда за частния сектор за иновативни решения
1 награда за личност с изключителен принос за подобряване на качеството на живот.
Всички носители на награди получават купа, сертификат и се включват в списъка на лауреатите на UN-HABITAT.
В резултат на досегашните конкурси в базата данни на най-добрите практики са включени повече от 4000 добри и най-добри практики от 140 страни. Както досега, така и тази година участващите практики ще бъдат разгледани от независим комитет от технически експерти, който ще изготви т.нар. кратък списък. Международно жури ще излъчи победителите измежду включените в този списък кандидати. Наградите ще бъдат присъдени през октомври 2014 г. в Дубай.

facebook коментари