Природен газ ще пристига и от Азербайджан

“Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ) и Държавната нефтена компания на Азербайджанската Република (SOCAR) подписаха Меморандум за разбирателство за разширяване на взаимноизгодното сътрудничество в сектор природен газ и в областта на доставките и търговията с нефтопродукти.
Меморандумът разширява стратегическото партньорство между двете страни за осигуряване доставките на азербайджански природен газ за България и транзита му през нашата територия към региона на ЮИЕ и ЕС, подпомагайки реализацията на приоритетния за ЕС Южен газов коридор.
Двете компании ще работят за осигуряване доставката на азербайджански природен газ за страната при изграждане на газовите връзки на България с Турция към 2014г., т.е. преди реализацията на Втората фаза на находището Шах Дениз, която се очаква след 2017г. Това ще бъдат първите алтернативни доставки на природен за България, което ще осигури диверсификацията на доставките и създаването на конкуренция между газовите доставчици. България е една от малкото европейски страни, към които азербайджанската страна е поела ангажимент за доставка на необходимите обеми природен газ.
България и Азербайджан ще си партнират още за осигуряване на транзита на азербайджански газ за Европа от Втората фаза на находището Шах Дениз и новите газови находища на Азербайджан, за изграждането на ново газохранилище и за насърчаване на газификацията в България, както и в областта на търсенето, проучването и добива на природен газ и нефт.

Facebook comments