fbpx ПристаРисайклинг изгражда еко завод за преработка на отработени масла | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ПристаРисайклинг изгражда еко завод за преработка на отработени масла

Първият в Украйна и Източна Европа екологичен завод за преработка на отработени масла ще построи компанията «Приста Рисайклинг» ЕАД . Днес бе направена първа копка в гр. Бородянка, Киевска област. Зелената инвестиция ще включва изграждането на 2 технологични модула – всеки, от които на стойност 25 млн. долара, резервоарен парк и сливно-наливна естакада за суровини и готова продукция на стойност 10 млн. долара. Предвижда се и откриването на 100 нови работни места.

Изграждането и оборудването на заводът ще бъде осъществено по модерна и екологосъобразна американска патентована технология, собственост на SEQUOIA ENERGY & ENVIRONMENT PVT. LTD.  САЩ. Целта е да бъде изградена общонационална система за събиране и утилизация на отработените масла – моторни и индустриални. Предвидената инвестиция за тази система от «Приста Рисайклинг» е 5 млн. долара.

Преработвателният процес може да се раздели на две части - вакуумна дестилация, където под вакуум ще се отделят леките фракции, водата и тежките гудронови фракции от маслената основа. Другата част е хидроочистка на маслените фракции, получени от вакуумната дестилация с водород и получаване на готов продукт Базова маслена фракция - група 1 ,група 2 и група 2+.