fbpx Привлекателността на България като място за добър бизнес ще се увеличи след 2007 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Привлекателността на България като място за добър бизнес ще се увеличи след 2007 г.

Д-р Митко Василев е роден през 1958 г. в Хасково. През 1984 г. завършва външна търговия в Икономическия институт в Берлин, като 1986-1990 г. е задочен аспирант в института. От 1984 до 1992 г. отговаря за сътрудничеството между немски и български фирми и институции в Българска стопанска асоциация, днес Българска стопанска камара. От октомври 1992 г. е ръководител на Представителството на германската икономика в България. Три години по-късно е председател на УС на Деловия клуб на германската икономика у нас. От март 2004 г. Митко Василев е главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара в София.

Г-н Василев, какви са реалните възможности за бизнес между български и германски фирми?
- През последните пет години Германия беше изместена от челните позиции по вложения и в момента заема четвъртото място при инвеститорите. Това обаче не означава, че тя се отказва от България и изостава този пазар. Реални въз-можности за бизнес съществуват, те само трябва да се търсят упорито. По този повод ще кажа една немска поговорка - "Успехът също трябва да бъде организиран". Това означава, че когато фирмите искат да намерят партньори както в България, така и в Германия, трябва да направят всичко възможно, за да стигнат до подходящите хора и компании. Необходимо е да отбележим, че над 4500 германски фирми участват в стокообмена с България.
Често когато правим бизнес срещи в Германия, не винаги немските фирми имат достатъчно информация за тези събития. Това е една от причините да няма толкова голям интерес от страната на германските компании. Моят апел е българските фирми да правят всичко възможно, за да стигнат до германски партньори.

Какъв е начинът български фирми да търсят контакти с партньори от Германия?
- На интернет страницата на Германо-Българската индустриално-търговска камара - www.ahk-bg.org публикуваме информация за предстоящи събития, бизнес срещи, за големите немски панаири в Мюнхен, Лайпциг, Франкфурт, Кьолн, Нюрнберг, Дюселдорф. Всеки от тези панаири има около 30 изложения всяка година. Препоръчваме да се посети и интернет страницата www.e-trage-center.com, която представлява постоянно действаща електронна кооперационна борса. Работим много тясно с Бавария, както и с останалите федерални провинции. Камарата е на разположение да насърчава бизнес контактите в двете посоки и да помага както на своите членове, така и за фирмите, които не членуват в нея.

Как конкретно Камарата насърчава бизнес отношенията между България и Германия?
- Това става чрез услугите и инструментите, които предоставяме - организиране на бизнес срещи и делегации в двете посоки, икономически дни, семинари, намиране на делови партньори, партньори, консултации и др. Правим фирмени презентации за немски компании, които за първи път идват в България. Те се обръщат към Камарата, тъй като ние познаваме по-добре местните партньори и структури. Силата ни е в това, че сме една стройно организирана система в Германия, под шапката на Германския индустриално-търговски съюз, в който членуват 81 камари. По света има 80 смесени външнотърговски камари, делегирани бюра и представителства на германската икономика. Камарата кореспондира с всички тези камари и организации както в Германия, така и по света. Когато например искаме да организираме някакво събитие за България в даден регион на Германия, ние се обръщаме към нашите партньори от немските индустриално-търговски камари. Те са разпределени много добре във Федералната република и разполагат с голяма членска маса от немски фирми. Организацията се поема от регионалните камари, а ние представяме България като бизнес партньор, насърчаваме немските компании да дойдат у нас и да инвестират, да продават, да купуват. Тези прояви също са една конкретна форма на сътрудничество между двете страни, както и на установяване на преки делови контакти.
Нашите членове ползват много от услугите на Камарата безплатно, а тези, които се заплащат- с отстъпка от 20%. За членовете си ние се ангажираме с допълнителни инициативи. Останалите фирми, които не членуват в нашата камара, нямат достъп до всички услуги, но могат да се възползват от тези, публикувани в нашия каталог срещу заплащане.

 

За миналата година се отбелязва 20% ръст при търговията между България и Германия. Според немската статистика общият стокооборот между двете държави през 2004 г. е достигнал рекордните 2,5 млрд. евро. През последната година българският износ към Германия (0,8 млн. евро) в сравнение с 2003 г. е нараснал с 16,5%, а немският износ към България (1,7 млрд. евро) за същия период - с 21,9%. По отношение на инвестициите развитието не е толкова динамично. И въпреки това преките инвестиции от Германия бележат последователен ръст. От общо 5,8 млрд. евро преки инвестиции общо за периода 2000-2004 г. 496 млн. евро идват от немски фирми, което представлява 8,5% от всички чуждестранни инвестиции.


Кои са перспективните отрасли от икономиката у нас, в които български и немски фирми могат да се кооперират?
- Търговията и услугите са най-перспективни в момента. Според статистиката първото място е за сферата на текстила и облеклото. Това е най-важното перо във външнотърговския стокооборот от известно време насам. Имаме бизнес взаимоотношения и в машиностроенето, химическата, хранително-вкусовата промишленост и др. Факт е, че поддържаме отрицателно търговско салдо между двете страни. България внася повече стоки от Германия, отколкото може да изнася за тази страна. Освен това немският внос към България е по-скоро в сферата на машини, съоръжения, автомобили, техники, докато на сегашния етап България не може да отговори със същото.

Предвиждате ли семинари, които Камарата да организира в краткосрочен план?
- Съвсем скоро предстоят два - единият е на правна тематика, а другият е свързан с опазване на околната среда. Ще има и в областта на човешките ресурси и подготовка на проекти по предприсъединителните програми на ЕС. Предстои поредица от семинари в четири региона на страната - Стара Загора, Хасково, Бургас и Русе. Там имаме подкрепата на немски проект, където по желание на фирмите от региона и на съответните търговски -промишлени палати, ще подберем лектори и ще обучим специалисти по европейски теми като сертификати за качество, митнически и външнотърговски въпроси, работа с европейски програми и др.
Очаквате ли нови немски инвестиции у нас след приемането на България в ЕС?
- Направихме проучване за настроенията на немския бизнес в България, като се допитахме до 400 фирми. Изводът е, че с наближаване на датата на присъединяването ни, атрактивността на страната ще нараства. Ще се подобряват и бизнес условията.
Голямата част от фирмите са доволни от работата си в България. 86% от тях смятат, че ще увеличат оборота си през настоящата година, около 60%, че ще инвестират още у нас

Над 50% от компаниите са на мнение, че ще им бъдат необходими още сътрудници в бизнеса. Надявам се, че България и Румъния преди присъединяването към Съюза ще натрупат положителни точки и ще събудят интереса най-вече на малките и средни фирми в Германия.
Има ли немски програми, по които български фирми да могат да кандидатстват за финансиране или консултантска помощ?
- Да и това става на базата на споготба, подписана през 1997 г. между правителствата на България и Германия. Федералната държава отпуска всяка година средства за техническо и финансово сътрудничество, за подпомагане на проекти от различни сектори от българската икономика. Немското правителство предоставя тези финанси на GTZ - Дружество за техническо сътрудничество, което ги управлява, разпределя и реализира множество проекти и важни за България инициативи. До момента бяха отпускани до 15 млн. евро годишно.
В близко бъдеще предстоят междуправителствените преговори. Националният координатор по споготбата у нас е Министерство на икономиката и то трябва да каже кои отрасли на народното стопанство се нуждаят от подпомагане. Тогава вече средствата се отпускат за България, предоставят се на GTZ и то може да осъществява различни проекти и програми.
Финансовото сътрудничество е предназначено за сектори като машиностроене, селско стопанство, ИТ, туризъм.