fbpx Проблеми пред усвояването на евро финансиране за внедряване на ERP системи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проблеми пред усвояването на евро финансиране за внедряване на ERP системи

Българските компании, които очакват финансиране за внедряване на ERP системи по програмата за „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ на ОП „Конкурентоспособност“ съвсем скоро ще бъдат изправени пред редица проблеми, свързани с осъществяването на проектите им. Реален е рискът голяма част от одобрените компании да не успеят да спазят необходимите срокове и условия и да загубят спечеленото финансиране. Това коментираха компании от ERP сектора в България. Подадените около 1300 проекти по Програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сигнал за изключителната потребност на българският бизнес от ERP системи и нужда от помощ при тяхното финансиране, коментират специалистите.

До края на март 2012 г. се очаква да бъдат одобрени около 300 компании за безвъзмездно финансиране, които рамките на 8 месеца ще изявят желание да внедрят ERP системи с европейско финансиране при нормален капацитет на пазара от 60 проекта на година. Това ще доведе до сериозен натиск върху фирмите в бранша и опасност да се изпусне срока за внедряване, съответно изпускане на финансирането.

Затова фирмите-внедрители предлагат някои действия за по-ефективно действие, а именно съкращаване на сроковете за подписване на договор, организиране на търгове и признаване на направените разходи преди подписване на договора с агенцията. Бенефициентите да имат възможност да внедрят система, която като цена, не надхвърля определен процент от оборота на компанията-внедрител. Предварително уточняване на обхвата на внедряването и ясни изисквания към бъдещото решение от екипа на компанията. Осъществяване на предварителна проверка и подготовка на данните във фирмата, с цел да бъдат готови за бъдещото им прехвърляне към новите системи.