fbpx Процедура за въвеждане на „втори шанс“ за задлъжнели предприятия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Процедура за въвеждане на „втори шанс“ за задлъжнели предприятия

Въвеждане на процедура за стабилизация или т.нар. „втори шанс“ за търговски дружества, които изпитват затруднения при погасяването на изискуеми задължения обсъди редовното заседание Националният икономически съвет (НИС), председателстван от министъра на икономиката Божидар Лукарски.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, който бе разгледан на Съвета предвижда въвеждането на механизъм, който да регламентира доброволното уреждане на отношенията между длъжник и кредитор преди стартиране на производство по несъстоятелност. Предоставянето на „втори шанс“ е един от приоритетите, които министър Лукарски заложи в работата на повереното му ведомство и една от стъпките към разрешаване на една от най-сериозните пречки за постигането на стабилен икономически растеж – вътрешната задлъжнялост. Предложението за въвеждане на процедурата по стабилизация е в отговор и на отправени препоръки на ЕК.

Основни моменти в предложения проект, които бяха обсъдени на заседанието засягат посредничеството при доброволното разрешаване на споровете между кредитор и длъжник, както и ролята и последиците от дадено споразумение за отделните групи кредитори. Представители на работодателските организации посочиха, че е необходимо да бъде взета под особено внимание и спецификата на каскадната задлъжнялост, при която затрудненията на дадено предприятие се репликират върху неговите доставчици. Работата по предложения за обсъждане проект продължава.

В дневния ред на заседанието на Съвета беше включено още разглеждане на проект на Националната стратегия за интелектуална собственост, както и на предложения за промени в законодателството, регламентиращо издаването на „Синя карта“. Обсъжданията по двете точки ще продължат на следващото редовно заседание на Съвета.