fbpx Продължава работата по научно-технологичния парк в София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Продължава работата по научно-технологичния парк в София

Продължава работата по научно-технологичния парк в София

Министърът на икономиката Божидар Лукарски и изпълнителният директор на „София Тех Парк“ АД Елица Панайотова обявиха, че реализацията на проекта Научно-технологичен парк продължава. Вчера Главна дирекция „Конкуренция" на Европейската комисия потвърди пренотификацията на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 83 млн. лв. за изграждането му.

От Министерството заявиха, че продължаването на проекта дава възможност на ОП „Конкурентоспособност“ да увеличи усвояемостта по ос 1 и да намали риска от загуба на средства. „Това е много голям успех както за „София Тех Парк“, така и за България, в частност Министерство на икономиката, и много сериозен сигнал към бизнеса по отношение на усвояване на средствата по оперативната програма. Очакваме интересът към Научно-технологичния парк все повече да се засилва”, заяви министър Лукарски. „С този проект изпълняваме първостепенен приоритет на Министерство на икономиката, свързан с насърчаването на иновациите и инвестициите във високотехнологичните сфери и високотехнологичните производства, както и насърчаване на иновативните и бързоразвиващи се фирми. Това е част от мерките за осигуряване на ускорения икономически растеж и е залегнало в управленската програма както на Министерство на икономиката, така и на новото правителство“, допълни още министърът и сподели, че се надява технологичният парк да се превърне в инкубатор, генериращ идеи за развитието на малкия и среден бизнес.

Изпълнителният директор на „София Тех Парк“ Елица Панайотова обясни, че физическото изграждане на проекта стартира през юли тази година и към днешна дата са избрани изпълнителите на 28 обществени поръчки. Контрол пред управляващия орган вече са преминали 24 от тях. Само два месеца след първата копка и стартирането на строително-монтажните работи на първите четири обекта - Площадка, Инкубатор, Лабораторен комплекс и Експериментариум, се отчита сериозен напредък в реализацията на бъдещия парк.

Успоредно с физическото изграждане на парка през следващите месеци предстои да се изчисти моделът за работа на отделните му компоненти. Ще бъде обсъдена юридическата рамка на функциониране на бъдещия консорциум за управление на лабораторния комплекс с партньорите от БАН, Софийски университет, Технически университет, Медицински университет. Консорциумът ще е отворен и за други научно-изследователски организации – както български, така и чужди. „Целта е в края на 2015 г. Научно-технологичният парк да изпълнява дейности в подкрепа на стартиращи предприятия, трансфер на технологии от областта на науката към бизнеса“, уточни още Панайотова.

Изпълнителният директор на „София Тех Парк“ АД обяви още, че в началото на декември ще започне и изграждането на сградата Collider Activity Centre на първия частен инвеститор – българската иновационна компания Walltopia.

През декември се предвижда да стартират и строително-монтажните дейности на последните две сгради от комплекса – Иновационния форум и етажния паркинг. Изпълнител на иновационния форум е „Монолит София" АД, а на етажния паркинг – ДЗЗД „ССС – Научно-технологичен парк", което включва „Сиенит" ООД, „Сиенит Строителна Група" ЕООД и „Ателие Серафимов-Архитекти" ООД. Договорите им са подписани в началото на септември. В срок са подадени и техническите проекти.

В момента се подготвя необходимата документация за стартиране на открита процедура за възлагане на обществени поръчки за осигуряване на оборудване за лабораториите, които съставляват научно-изследователския комплекса.