Продукти и тяхното потребление

На пазара се предлагат продукти с различно потребление. Различни са и техните характеристиките. Според срока им на годност те се класифицират на такива за дълготрайна употреба (дрехи, мебели, коли) и за краткотрайна употреба (храни, перилни препарати, козметика).

Делят се и на масови и индивидуални продукти. Масовите се произвеждат за един анонимен пазар, докато индивидуалните представляват изделия по конкретна поръчка с изключително високо качество.

Facebook comments