fbpx Продукти и тяхното потребление | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Продукти и тяхното потребление

На пазара се предлагат продукти с различно потребление. Различни са и техните характеристиките. Според срока им на годност те се класифицират на такива за дълготрайна употреба (дрехи, мебели, коли) и за краткотрайна употреба (храни, перилни препарати, козметика).

Делят се и на масови и индивидуални продукти. Масовите се произвеждат за един анонимен пазар, докато индивидуалните представляват изделия по конкретна поръчка с изключително високо качество.

Потребителската цел ги разделя още на продукти за хранително и за директно потребление. Характерът на използването им и особеностите в търсенето ги дефинират в съвсем конкретни граници:

 • продукти с всекидневно търсене (купуват се често, без да се мисли и да се сравняват с други подобни - главно това са стоки от първа необходимост);
 • за извънредни случаи (цветя, подаръци);
 • с предварителен избор (събира се информация и се правят сравнения, преди да бъде закупена точно определената стока - по-често при скъпо струващи предмети);
 • с особено търсене (например няма уникални маркови продукти);
 • с пасивно търсене (продукти, за които още не е осъзната потребността или са неизвестни на потребителя).

Клиенти на потребителския пазар са отделни лица и домакинства. От гледна точка на пазарния субект и честотата на употреба, те формират допълнителни характеристики на стоките:

 • такива, които се купуват многократно, по често, но в малки количества;
 • покупката е свързана с лични мотиви, осъществява се импулсивно и по навик;
 • покупката се извършва изключително бързо;
 • продуктите се пласират сред голям брой потребители;

Съвременният потребителски пазар се отличава със застаряващо население, увеличен брой работещи жени, по-късни бракове, по-малочислени семейства, изразени етнически групи и нужди, задълбочаване на тенденцията към потребителски начин на живот. Поведението на клиента на пазара се обуславя от влиянието на редица фактори, които съвпада с външната маркетингова среда за фирмата производител. С други думи, те въздействат върху нея като цяло и върху клиентите й. Голяма част от тях не подлежат на контрол, но задължително трябва да се отчитат.

Фактори, които влияят върху стоките

 • от културен характер (националност, раса, вероизповедание, социално положение);
 • личностни фактори (начин на живот, икономическо положение, професия и т.н);
 • психологически (лична мотивация, начин на възприемане, способности за усвояване, убеждения и отношения);
 • социални (роля и статус в обществото, семейството, принадлежност към определени референтни групи);
 • икономически фактори (размер, разпределение и реални доходи, склонност към спестявания, ползване на кредити).

Важна роля за поведението на купувача играят социалните фактори. Обществената група, към която принадлежи индивидът, се оценява от гледна точка на професия, образование, доходи, жизнен стандарт и пр. Определящо може да бъде и участието на клиента в една или друга референтна група. Това са близките, приятелите, съседите, колегите, религиозни и етнически общности, партии, движения... - пряко или косвено, всичко това му оказва въздействие и потребителят се сравнява в положителен или отрицателен аспект. Съществен елемент на социалната среда е семейството. То задава свои рамки върху модела на поведение: например, по начина на вземане на решения за покупка - авторитарен, автономен, колективен.

След като днес света се промени коренно за кратко време, то и ценностите  и начина на живот на много хора се промениха. Остава отново да преоцените вашата стока, за да може тя да намери най-точния клиент.