fbpx Проект ще проучва какви са инвеститорските нагласи за устойчиво инвестиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Проект ще проучва какви са инвеститорските нагласи за устойчиво инвестиране

етикети

Започна същинската работа по проект, съвместна инициатива между 5 европейски организации, сред които Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България. Проектът има за цел да подпомогне изпълнението на Плана за действие на ЕС за устойчиво финансиране с акцент върху надзора, маркетинга и дистрибуцията на продукти и потока от спестявания на инвеститорите на дребно за финансиране на прехода към въглеродно неутрална икономика.

На българските (АДВИБ), естонските (IBS) и румънските (ISF и AURSF) партньорски организации са предоставени успешно тествани методологии за проучване на потребителите. Възложени са анализ на устойчиви финансови продукти на местния пазар с въздействие върху околната среда. Предвидено е и разработването и адаптирането на специална платформа за инвеститори на дребно в областта на устойчивото финансиране, както и хъб за знания относно "greenwashing". Партньорските организации ще подкрепят тяхното въвеждане, ще разпространяват резултатите и ще изграждат капацитета на местните власти, потребителите, участниците на пазара и академичната общност за интегриране на резултатите и поддържане на дейностите.

Предвидените дейности по проекта включват: Проучване на потребителите, Проучване на пазарните практики: извършване на проучвания сред дребни клиенти, създаване на база данни със свободен достъп; разработване на модули за семинари за ръководители, издатели и дистрибутори на устойчиви финансови продукти; Разработване на устойчив онлайн инструментариум, създаване на партньорска мрежа от местните участници и възможност за ползването на ресурсите по проекта от същите: Разпространение на научни изследвания и въвеждане на Програма за обучение и  сертифициране.