fbpx Проекти по програмата „Интелигентна енергия – Европа" 2011 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проекти по програмата „Интелигентна енергия – Европа" 2011

До 12 май ще се набират проектни предложения за финансиране по прогамата на ЕС „Интелигентна енергия – Европа" 2011. Бюджетът на програмата е 67 млн. евро, като могат да се финансират неинвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и устойчивия транспорт.

Програма е основният инструмент на европейско равнище за подпомагане премахването на нетехнологични бариери и за принос към сигурността, устойчивостта и конкурентноспособността на европейската енергийна система. Могат да се съфинансират до 75% от общите приемливи разходи по проекта. Изключение от това правило прави само новата инициатива, насочена към разработване и прилагане на национални схеми за квалификация на кадри в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в строителния сектор. Съфинансирането за нея е до 90% от общите приемливи разходи. Националното предложение за участие в тази инициатива ще се координира от Агенцията по енергийна ефективност.

Срокът за изпълнение на проектите, съфинансирани от „Интелигентна Енергия – Европа" е максимум 36 месеца.