fbpx Професионалното управление дава трайни резултати | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Професионалното управление дава трайни резултати

Професионалното управление дава трайни резултати

етикети

Петър Иванов е завършил Немска гимназия в София. През 1989 г. завършва Факултет “Математика и информатика” (ФМИ) към Софийски университет, специалност “Математика”. В годините на следването си работи в лабораторията за автоматизирани системи за обучение към ФМИ. След завършването си до 1991 г. е асистент по математика към ФМИ. През 1989 г. участва в създаването на частна ИТ компания, но след 9 месеца се отказва от проекта, за да създаде собствена фирма.

Фирма “Солитрон” е основана през 1991 г. и през февруари отпразнува 15 години на българския ИТ пазар. От тогава до днес пътят на фирмата е успешен, въпреки предизвикателствата на българската пазарна икономика.
В началото двамата собственици Петър Иванов и Георги Николов се занимавали с продажбата на оборудване, инсталация и поддръжка на локални компютърни мрежи, периферни устройства и софтуер. По-късно става ясно, че на ИТ пазара в България няма фирма, която да извършва чисто дистрибуторската дейност. Така “Солитрон” ориентира дейността си изцяло към дистрибуция, запълвайки оформилата се пазарна ниша. Фирмата става един от водещите дистрибутори на информационни технологии в страната.
Развитието на ИТ бранша в България е тема, по която тепърва ще се търси мнението на специалистите. Ето защо се срещнахме с Петър Иванов, мениджър на “Солитрон”
от самото начало.
.

Г-н Иванов, какви са основните промени, които настъпиха на българския пазар за информационни технологии през последните 15 години?
- Едно от нещата, които се случи е разслояване на пазара - големите фирми набират все повече мощ. Другият фактор е, че ретейл търговията набира сила и ниския клас продукти за дома и офиса се превръщат в основен доставчик. С течение на годините ИТ компаниите в голямата си част профилираха бизнеса си - едни се занимават с дистрибуция, други със системна интеграция, търговия на дребно и т.н. Друг фактор в ИТ сегмента в България, който, всъщност е показателен и за други бизнеси е, че пазарът все още е ценово ориентиран. Но радостното е, че все повече клиенти търсят и качество в продуктите и обслужването, като са готови да платят за това повече. Като говорим за развитие на високите технологии у нас трябва да отбележим, че почти всички световни производители на ИТ оборудване вече са представени в България официално. Освен това се наблюдава тенденция да оторизират повече от един партньор в страната. Това означава, че те виждат бъдеще в българския пазар.

Пред какви проблеми е изправен бизнесът
с информационни технологии в България,а и по света?

- За България най-големият проблем е междуфирмена задлъжнялост. Освен това големи пречки създава сивия или черен внос, неадекватната законова база. И в нашия бранш се усеща липсата на квалифициран персонал. Разбира се, не можем да пропуснем конкуренция, основана предимно на цени.
В глобален мащаб един от проблемите е бързата смяна на технологии. Респективно това води до къс живот на моделите и риск от бърза загуба на позиции в следствие на недостатъчна оценка на пазарните възможности пред дадена технология. Все по-често под натиска на конкуренцията и намаляващите маржове производителите започват да излизат директно на пазара на крайните клиенти. По този начин те конкурират или отстраняват собствените си дилъри от някои сегменти.
Как създадохте фирма “Солитрон”?
- Веднага след промените през 1989 г. участвах в създаването на частна ИТ компания, но след 9-месечна работа я напуснах поради несъгласие с начина на управление на бизнеса. Липсваше визия за бъдещето, много решения бяха продиктувани от емоции, а не от бизнес логика. Фирмата следваше пазара вместо да търси възможности за повлияването му. Освен това не успяхме да се сработим като екип. След 3 месеца обмисляне, заедно с колеги създадохме “Солитрон” с капитал 10 (днешни) лв.! За изминалите 15 години “Солитрон” е доказателство, че професионалното управление на бизнеса, в противовес на казаното по-горе, осигурява трайни резултати и възможности за развитие.

Каква е равносметката, която правите за последните 15 години на “Солитрон”?
- Порастнахме с (10/2)2 пъти.

Ако започнете отново, какво не бихте повторил?
- Винаги е лесно да на база натрупания опит да се намерят по-добри решения от избраните в миналото. Все пак, никой от нас нямаше опита на някои от тогавашните ни конкуренти, но днес по резултати превъзхождаме повечето от тях. Факта, че превърнахме 10 лв. в десетки милиони евро оборот ме кара да смятам, че няма от какво да се откажа.

За да представяш толкова много продукти на пазара какво е нужно, за да се оцелее през годините?
- Да представляваш много продукти наистина не е лесно, но пък намалява зависимостта от конкретен доставчик и привлича повече клиенти с възможността за избор. Нещо повече - ние успешно развиваме конкурентни марки продукти, като извличаме максимума от техния пазарен потенциал.

Как успявате да се преборите с конкуренцията? Важат ли някакви правила при нея?
- Не очаквате да обучаваме конкуренцията как да пребори нас, нали?- това може да го приемете като шега. Сега сериозно - основното ни предимство е, че винаги имаме по-добро предложение, което не почива само на най-ниската цена.

На какво ниво технологична грамотност
се намира българинът в момента?
- Не знам дали може да се каже коя нация е най-запозната с технологиите? Но общо погледнато българите са с ниска технологична грамотност, въпреки твърденията, че сме “нация техническа”. Ето един факт - на 1000 жители се падат
1,5 преносими компютри...

Как виждате бъдещето на компютърните технологии у нас?
- Смятам, че технологичното бъдеще на България е предопределено от световните тенденции за компютъризация на живота и лесен обмен на всякаква информация в глобален мащаб. За съжаление ние изоставаме значително.

Вие имате и още един бизнес, който е свързан с дистрибуция на елитни австрийски вина. От къде дойде този интерес? Все пак високите технологии и виното са доста различни?
- Това е опит да превърна хобито си в бизнес. А и ще се съгласите, че е къде по-приятно да дегустираш вино, в сравнение с тестване на компютърна техника.

Кой е добрият мениджър според вас?
- Този, който в наглед стандартна ситуация може да вземе не очевидно решение. Също така, този, който взема решения съобразени с бъдещото място на компанията на пазара, а не под натиска на настоящите проблеми.

Мислите ли, че за България ще е фатално,
ако не влезе в ЕС през 2007 г.?
- Смятам, че влизането в ЕС ще помогне значително на “бялата” част от българския бизнес, така че горещо се надявам приемането ни да стане по план догодина.

Facebook коментари