fbpx Прогноза за много слаб икономически растеж през 2013 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Прогноза за много слаб икономически растеж през 2013 г.

Икономическият растеж на страната през миналата година се е забавил чувствително – до 0.8%, вместо очакваните 1.3%. Ключови фактори за това са спадът в износа с 0.4 пункта, заради проблемите и рецесията в Еврозоната, както и вътрешното търсене, което остава подтиснато. Такива са основните изводи на учените от Института за икономически изследвания при БАН в Годишния им доклад за икономическото развитие и политики в страната, който бе представен днес. В него се прави анализ на икономиката ни за изминалите 2 години, влиянието на финансовата политика върху местното самоуправление и реформите в здравеопазването, както и прогноза за макроикономическите показатели за развитие до 2015 г.
Ако запазим фискалната дисциплина и нисък дефицит, а новото правителство не позволи емитиране на нов външен дълг, прогнозата ни е за слаб икономически растеж през 2013 г. от 0.6%, с известно ускоряване до 2.1 и 2.9% за периода до 2015 г. в синхрон с възстановяването на европейската икономика, коментира Калоян Ганев от Института.
Въпреки влошаването на условията на търговия от началото на 2012 г., което доведе до разширяване на търговския дефицит, положителното за България е, че сме увеличили износа към някои балкански страни и Китай, става ясно от изнесените данни в Годишния доклад на икономистите на БАН. Според тях промените в динамиката на платежния баланс през миналата година отразяват забавяне на растежа на износа и същевременно плавно възстановяване на вътрешното търсене и растеж на вноса.

Прогнозата на учените за 2013 г. е износът на стоки и услуги да нарастне до около 3%, а през 2015 г. – до 7.5. Ако се приложат адекватни политики за стимулиране на българските предприемачи и повишаване на конкурентоспособността, през следващите 2 години би могло да има увеличение на потреблението от 2.2 до 2.6 на сто, а за инвестициите – около 5.3 и 6.5%, смятат икономистите.
Докладът отчита запазване стабилността и на банковата система. Според доц. д-р Григор Сарийски, основният проблем на банките е в ниската им норма на доходност, като през 2012 г. тя се понижава до 5.7%. Спад има и в печалбата - 3.3 на сто спрямо 2011 г., за сметка на увеличаващите се материални активи на търговските банки, заради необслужваните кредити.