Програма ще решава младежката безработица

Нова програмата трябва да реши проблема с младежката безработица. В края на юни безработните младежи у нас до 29 години са почти 71 хиляди. Този процент е по-нисък от средния за Европа, но има силна тенденция към намаляване. От началото на годината 12 хил. работни места са били заети от младежи, като броят им се очаква да нарасне главоломно до 2012 година.
Агенцията по заетостта ще е свързващото звено между социалното и образователното министерства. Чрез нейните структури, координирани в частните агенции за работа, ще постъпва информация за социалния статус на всеки между 16-25 години и в срок от 4 месеца ще му бъде намерена работа. При евентуален отказ законът предвижда санкция от 6 месеца без регистрация в Бюрото по труда.
До септември пък трябва да бъдат предприети поправки в Закона за заетостта, които да улесняват процедурите за ученически и стажантски работни договори. Засега около 100 фирми са предложили услугите си за наемане на млади хора, а 4 500 стажантски места вече са заети.