fbpx Програма за ЕЕ финансира до 75% от разходите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Програма за ЕЕ финансира до 75% от разходите

Информационен ден по програмата „Интелигентна енергия – Европа” представи различните възможности за подкрепа на проекти в областта на устойчивата енергия, методите за успешно кандидатстване и добрите практики по вече реализирани проекти.
Интелигентната енергия е основният инструмент на ЕС в помощ на по-бързото навлизане на високоефективни енергийни технологии, мерки и практики в трите области – енергийна ефективност, възобновяеми източници и ефективен транспорт.

Програмата финансира безвъзмездно до 75% от разходите за стратегически анализи и мониторинг на пазарното развитие в областта на устойчивата енергия; подготовка на доброволни споразумения с индустрията за разработване и прилагане на стандарти, енергийни етикети, маркировки и системи за сертифициране. Изисква се в проектите да участват поне три организации, регистрирани в три различни страни, които прилагат програмата. България участва в дейностите по програма “Интелигентна енергия“ от 1998 година и за този период са изпълнени над 250 проекта с българско участие.

Създадени са и успешно функционират агенции за енергиен мениджмънт в градовете София, Пловдив, Русе, Добрич, Бургас, Пазарджик, Карлово, Попово и Перник. В рамките на настоящия финансов период българските организации и фирми участват в 92 проекта в трите области на програмата. Това са близо 30% от одобрените проекти по програмата в рамките на ЕС. За българските участници финансирането е в рамките на близо 10 млн. евро.