fbpx Производителите на домати ще получат помощи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Производителите на домати ще получат помощи

Производителите на домати ще получат помощ за компенсиране разходите свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец”. Целта на помощта е предотвратяване разпространението молеца на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от вредителя.
Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските производители по закупуването на средства за растителна защита за контрол на вредителя по култура домати, чрез изплащане частта от разходите на доставчиците. При доказано от Българска агенция по безопасност на храните, с лабораторен анализ, масово намножаване на вредителя по други зеленчукови култури, помощта се предоставя и за тях.

Бюджет на помощта за 2012 година е в размер на 1 200 000 млн. лева. Производителите ще бъдат подпомогнати с до 250 лева на декар. Земеделските производители трябва да подадат заявление за подпомагане по образец, с посочване на площта за кандидатстване, в териториалните структури на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице или едноличен търговец или по седалището на юридическото лице.
Срокът за кандидатстване е от 14 май до 31 октомври 2012 година. Крайната дата за изплащане на средствата е 15 декември 2012 година.