fbpx Производството на електроенергия е намаляло с 12,3% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Производството на електроенергия е намаляло с 12,3%

Производството на електроенергия е намаляло с 12,3%

Производството на електрическа енергия е намаляло с 12,3% през първото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Според представените данни вътрешното потребление на електроенергия е намаляло с 9,6%. Увеличено е производството на електроенергия от възобновяеми източници с 51,2% за тримесечието на 2013 г.

Според Доклада за състоянието на енергетиката през първото тримесечие на 2013 г. добивът на въглища в страната е намалял с 30,7% спрямо същия период на 2012 г. Според министъра това се дължи на намаленото търсене на суровина от топлоелектрическите централи поради намаленото потребление на електроенергия в страната и ограничения износ.

Намалените приходи от износ на електроенергия и лошото управление на енергийните дружества е довело до тежкото им финансово състояние, подчерта министър Стойнев. По неговите думи това поставя пред сериозни рискове цялата енергийна система , тъй като се нарушават инвестиционната и ремонтната програми на дружествата. В някои от тях те са намалени с 38% спрямо 2012 г. Към 30 юни 2013 г. задълженията на Националната електрическа компания са повече от 2 млрд. лв.

Общият добив на природен газ през 2012 г. възлиза на 350 млн. куб. м., което е с 12% по-малко от предходната 2011 г., сочат данните на доклада за състоянието на българската енергетика. Близо 15 млрд. куб. м. природен газ е транзитиран през страната ни през 2012 г., което е с 0,4% по-малко от миналата година. По думите на министър Стойнев в момента газовото хранилище „Чирен“ е празно. Необходими са 250 млн. лв. за нагнетяване на природен газ в него и в момента се търси банка, която да предостави финансов ресурс. Данните от доклада сочат, че през първите три месеца на 2013 г. производството на топлинна енергия е намаляло с 11,5% спрямо същия период на 2012 г., а крайното потребление е с 14,2% по-малко. Според министър Стойнев проблемите в топлоенергетиката се дължат на срив в доверието на потребителите към топлофикациите и задлъжнялостта към обществения доставчик.

Facebook коментари