Промяната в техническите комуникации

По време на третата международна конференция ЕТС 2012 бяха представени бъдещето на техническите комуникации и водещите професионални стандарти и тенденции. Тази година конференцията получи и международна подкрепа в лицето на най-голямата професионална организация за технически комуникатори в Европа – tekom.

Над 60 български автори на техническа документация, информационни архитекти и мениджъри на проекти имаха възможността да видят презентациите на водещи експерти в областта. Специалисти от SAP Labs Bulgaria, VMware, Infragistics и tekom споделиха своите знания и опит в разработката на техническа документация и иновативни подходи при предоставянето й на потребителите. Участниците научиха повече за европейските стандарти, глобалните тенденции и добрите практики в областта на техническото писане. Бяха представени и изцяло нови комуникационни подходи – като изграждане и управление на видео библиотеки, а също и изцяло нова парадигма за създаване и предоставяне на документация в облака.

Една от най-дискутираните теми на ЕТС 2012 бе как да се отговори на високите изисквания и растящи нужди на потребителите. Екстремното развитие на информационните технологии, появата на нови форми и канали за комуникация превръща традиционната техническа документация в неатрактивна и трудно смилаема. Авторите на техническа документация трябва да се адаптират към промените и да включат в своите стратегии кратките видео материали като допълнителна форма на комуникации към потребителите. Експертите трябва да се насочат към оптимизация на информационните продукти за печат, в уеб среда и за достъп през мобилни устройства.

 

Facebook comments