Противоречия при легализация на документи

Има случаи, в които се наблюдава поредица от „откази” на служители на държавната администрация при прилагане на действащото законодателство, във връзка с избягване на формалностите по легализиране.

Facebook comments