fbpx Проучва потенциала на круизния туризъм по българския участък на Дунав | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проучва потенциала на круизния туризъм по българския участък на Дунав

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) съвместно с катедра „География на туризма“ на СУ „Св. Климент Охридски“ участва в проект за проучване на круизния туризъм по българското поречие на Дунав. Изследването е възложено от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ) като част от инициативата „Насърчаване на икономиката и заетостта“, стартирала през 2013 г. Проектът ще стимулира развитието на туризма по Дунав, като окаже техническа и експертна помощ за администрациите (национални и местни) и организациите, ангажирани с туристическото планиране и управление. Проучването ще се осъществи под ръководството на проф. Васил Маринов и доц. Мариана Асенова. В него ще се включат студенти от бакалавърската и магистърската програми по туризъм на катедрата.

Изследването ще се проведе в периода юни-ноември 2014 г. Първата фаза е от 16 до 22 юни като част от учебната практика на студентите по туризъм. Обект на изследване ще бъдат четирите ни основни речни пристанища – Видин, Свищов, Русе и Силистра, в които акостират круизни кораби.

Анализите ще генерират количествена и качествена информация за круизния туризъм по българския участък на р. Дунав, която ще даде оценка за степента на неговото развитие и ефективност. Ще бъдат изследвани туристическите потоци по отношение на характеристиките на престоя и поведението на посетителите в рамките на страната - продължителност, ползвани услуги, качество на обслужването, интерес към предлагане на нови продукти и др. Едновременно с това ще бъде проучено и мнението на ангажираните с круизния туризъм администрации, организации и фирми (туроператори), за да се идентифицират ключови тенденции и да се разкрие потенциалът за развитие на тези маршрути.

Ще бъде събрана и информация за пилотно тестване в Дунавския регион на Европейската система от показатели за устойчиво развитие на туризма (ETIS) – иновативен инструмент на Европейската комисия в подкрепа на устойчивото управление на туристическите дестинации. Тя включва данни за посетителите, местното население, предприемачите в туризма и управлението на туристическите дестинации.

Окончателните резултати ще бъдат предоставени на всички заинтересовани институции и могат да се използвани както при подготовката на различни стратегически документи и проекти, така и в подкрепа на конкретни териториално-устройствени, бизнес и други решения на национално и местно ниво.