Проведе се първо заседание на тематичната група „Електроенергетика“

Проведе се първо заседание на тематичната група „Електроенергетика“

Под председателството на заместник-министъра на икономиката и енергетиката Антон Павлов в МИЕ се проведе първото заседание на тематичната работна група „Електроенергетика“ към Енергийния борд. В срещата участваха и представители на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), Националната електрическа компания (НЕК), КНСБ  Института за пазарна икономика, Асоциация на търговците на електроенергия в България, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, ЕНЕРГО-ПРО ЕООД, КонтурГлобал Марица изток 3 АД и други.

В първото заседание бе набелязан и одобрен план за работа на тематичната група „Електроенергетика“. Всички участници се обединиха около необходимостта първо да бъде изготвен анализ на рисковете пред българската електроенергетика. За следващото заседание на тематичната работна група предстои да бъде изготвен и представен анализ на реалния дефицит в енергийната система. На негова база ще бъдат набелязани мерки за разрешаване на финансовите проблеми в отрасъла по равномерен и прозрачен начин. Ще бъдат преразгледани и правилата за работата на балансиращия пазар, за да бъде ефективен за всички участници в него.

 

 

Facebook коментари