fbpx Провинция Цзянсу може да изгради своя структура у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Провинция Цзянсу може да изгради своя структура у нас

В Българската търговско-промишлена палата се провежда среща на представители на българския бизнес с Китайска бизнес-делегация от провинция Цзянсу. Това е крайморска провинция със 77 млн. население с територия по-малка от България и с огромен промишлен потенциал. Само годишният оборот с Европейския съюз се равнява на 90 милиарда долара.

Започналите двустранни срещи основно са посветени на силните страни на икономиката на провинция Цзянсу – соларни и ветрогенераторни инсталации, производство на фотоволтаични панели. Представени са секторите енергетика, строителство, автомобилостроене, производство на медицинска апаратура. Според представената статистика провинция Цзянсу произвежда фотоволтаичните панели за две трети от китайския пазар и има дял от една четвърт от световното производство. В първия фотоволтаичен парк в България край Ихтиман работи продукция произведена в тази провинция. Департамента по търговия в Цзянсу оказва съдействие за подобряване на бизнесконтактите и за представяне на китайските фирми, които излизат на европейските пазари. До момента провинция Цзянсу има представителство в Европа, но още няма изградена бизнес-структура за контакти със страните от Централна и Източна Европа и това може да бъде България.