fbpx Първа копка в изграждането на Научно-технологичен парк | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Първа копка в изграждането на Научно-технологичен парк

Първа копка в изграждането на Научно-технологичен парк

Президентът Росен Плевнелиев направи първата копка на четири обекта от проекта „Научно-технологичен парк” - „Лаборатории и офиси“, „Площадкова инфраструктура и парк”, „Бизнес инкубатор” и „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост”.

Строежът на тези обекти даде старт на изграждането на проект „Научно-технологичен парк”, чиято генерална цел е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността. В резултат от проекта, в рамките на следващите три години трябва да заработи уникална за България научна инфраструктура в помощ на българския бизнес и да бъдат създадени около 40 000 кв. м нови и реновирани сградни площи.

„Трябва да засилим комерсиализацията на интелектуалната собственост и иновационните продукти. Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива да се развива в България, а не да изтича навън. Това е проектът на София Тех Парк. Вярвам в неговия потенциал в подкрепа на адресиране и решаване на слабости в българската икономика. Научно-технологичният парк със сигурност ще осигури така желаната и отдавна мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество между наука, университети и бизнес. Демонстрирайки персонална съпричастност към този проект, пожелавам попътен вятър на добрите идеи на таланта, на предприемаческата култура в България”, сподели в изказване президентът на Република България.

Проект „Научно-технологичен парк” има амбицията да се превърне в технологичния център в страната. За тази цел „София Тех Парк“ АД си партнира с редица заинтересовани страни-партньори, в това число водещи университети, Българската академия на науките, бизнес асоциации, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП, редица професионални организации.

Проект „Научно-технологичен парк” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.