Първата мрежа за Интернет на нещата (IoT) стартира пилотно в София

Днес пилотно в София стартира мрежа за Internet of Things приложения, разработена от младата компания 6lowpan.io, основана от български хардуерни и софтуерни инженери, живеещи в САЩ, Испания и България. Столицата ще е един от първите градове в Европа, покрити изцяло от мрежа от типа LoRaWAN и първият с толкова широко покритие на 802.15.4. 6lowpan.io е основана от български хардуерни и софтуерни инженери, живеещи в САЩ, Испания и България и разработва хардуер и софтуер, имащ амбицията да свърже всички текущи мрежови протоколи в IoT света.

Приложението на новата мрежа е изключително широко и може да послужи за оптимизация на услуги и дейности в различни сфери:

При здравните услуги мрежата може да служи в помощ на възрастни и трудно подвижни хора - за наблюдение на здравното им състояние, за изграждане на система за автоматично уведомяване и напомняне за лекарства, рецепти, паник бутони и други; за осъществяване на двустранна връзка между пациенти и болници.

Спортни услуги - комбинацията от BLE и LoRaWAN дава възможност за постоянна свързаност към системи за спорт без нуждата от телефон.

Градска среда - наблюдение на състоянието на градовете: замърсяване на въздуха, температура, улично осветление, сигурност, транспорт и други.

Земеделие - наблюдение на почва, влажност, състояние на реколтата, автоматизирано напояване, наторяване и т.н.

Smart grid - връзка между сгради и доставчици на вода, ток, топлинна енергия. Адаптивно подаване на нужните ресурси с цел оптимизация на разходите и намаляване на вредните емисии.

Digital signage - системи с известяване от типа цифрови надписи: спирки, натоварване на транспортни артерии, температура и т.н.

Комунални услуги - автоматизирано отчитане на ток, вода, топлинна енергия.

Автоматизирани сгради и домове - комуникация между свързания гражданин и заобикалящата го среда. Данните се използват за аналитична дейност и автоматично адаптиране към нуждите на човек. През IoT сензорите и данните от тях се постига по-добро качество на живот, по-добър здравен статус, по-ниски разходи и вредни емисии.

Facebook comments