fbpx Публично-частните партньорства са фактор за социален напредък | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Публично-частните партньорства са фактор за социален напредък

Български форум на бизнес лидерите и Тръст за социална алтернатива бяха домакини на бизнес закуска, посветена на публично-частните партньорства като ключов инструмент за стимулиране на обществения диалог по наболели проблеми и за постигане на социален напредък. Специални лектори бяха Сю Леман и Тед Драйфус.

„Механизмът на публично-частните партньорства може да се резюмира с две думи: Допринеси и спечели!”, каза Сю Леман. „Публично-частните партньорства са стратегически съюзи между бизнеса от една страна, и гражданския и правителствения сектор от друга, посредством които могат да бъдат постигнати много по-осезаеми и трайни резултати и да бъдат решени важни социални проблеми”, отбеляза тя. Леман даде примери с големи компании като Ай Би Ем (IBM) и Амджен (Amgen) в САЩ, които, ангажирайки се активно в решаването на дадени обществени проблеми, са успели да решат и свои, частни за компанията. „Опознаването на местните общности и добрата комуникация с тях може да стимулира разработването на нови продукти или услуги, да доведе нови клиенти, да осигури мотивирани и качествени служители.” Това, според нея, е добавената стойност, която всяка компания получава, посвещавайки се истински и дългосрочно на дадена кауза.

Тед Драйфус отбеляза, че, за да бъде успешно едно публично частно-партньорство, всички страни по него трябва да са се споразумели относно крайната цел, ролята и ангажиментите на всеки партньор, както и да бъде преодолян личния, егоистичен интерес за сметка на обществения такъв. „Прозрачността и отчетността са също ключови за публично-частните партньорства. Само това гарантира доверието и подкрепата от страна на местната общност и на цялото общество,” сподели още той.

И двамата гост-лектори обърнаха внимание на факта, че компаниите могат да подкрепят каузи не само посредством директно финансиране, но и с експертиза и менторство. Бизнесът би могъл да съдейства за повишаването на професионализма в неправителствения сектор, като помага за компетентното изработване на стратегията за решаване на даден проблем, участва в задаването на стратегическите цели или предоставя свои кадрови или материални ресурси.