fbpx Публичност, която води до печалба | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Публичност, която води до печалба

етикети

Всеки ден сме атакувани от все повече PR и рекламни кампании, от нарастващото присъствие на хиляди фирми, които се опитват да наложат своя марка, продукти или услуги на пазара, или пък да изградят личностен имидж в обществото. Това налага умножаването на средствата и техниките за влияние върху общественото мнение.
Един от основните проблеми обаче, е недостатъчното внимание, което се отделя на PR-а (Public Relation –
връзки с обществеността) и в известен смисъл, неточното му тълкуване.
Смея да твърдя дори, че говоренето за PR често остава в рамките на познанията за рекламата. В последните няколко години, като че ли стана модерно все повече рекламни звена и хора да започнат да се занимават и с PR. Печатането на брошури, табели и следенето за правилното им и навременно изпълнение на поръчките, вдигането на шум за нова марка, продукт или услуга не е същността на PR-а. Ако трябва да се позовем на опита от модерната практика, ще кажем, че докато рекламата, създавана да визуализира и насочва вниманието към себе си, PR-ът е онзи, който налага един продукт или услуга на пазара, по начин излизащ извън рамките на визуалното вербуване. Или иначе казано, той влияе върху „манталитета” на пазара, общественото мнение и поведение.

Стъпките при реализирането на една PR кампания следват принципите на маркетинг проучванията и създаването на профил на клиентите. На първо място, преди да бъде създадена една идея и начините за налагането й сред общественото мнение

трябва да бъде подготвена достатъчно количествена и качествена информация за обекта на PR кампанията

Тя се получава, благодарение на добра комуникация и работа с маркетинг специалистите. Създаването на клиентски профил, съдържащ обем, качество и правилно анализирана информация са в основата на успешно реализирания PR и на добрата комуникация с публиката.
Другият основен проблем при организирането на дейността на PR звената, са

пропуските в комуникацията
и работата с медиите

Тъй като PR-ът е техника за постигане на публичност, той трябва да насърчава медиите да пускат материали за обекта на PR кампанията. Всъщност, ако една информация трябва да бъде разпространена чрез средствата за масово осведомяване, тогава неизбежно трябва да отделим време и внимание на репортерите и изданията, за които работят. Защото докато рекламата само напомня, защитава, предизвиква интерес и вдига шум около себе си, PR-ът е необходим и полезен за удостоверяване на самоличността. Освен това, поведението на потребителите се манипулира изключително трудно, когато това
се прави с опит за чисто рекламиране.

Погрешно е схващането, че всяка реклама
е форма на комуникация с публиката

В крайна сметка, методът за постигане на популярност сред обществото е да се използват убеждението, доказателството и наличието на повече информация.
И тъй като PR-ът трябва да бъде двупосочен, е необходимо не само представяне на информация за клиента, но и представяне на публиката пред него, като основа при изграждането на неговите бъдещи действия. Информация може да се получава по много начини и колкото повече от тях се използват, толкова по-ясна и достоверна може да бъде тя, да бъде правилно разбрана и анализирана.
Как обаче онези, които инвестират средства в PR, могат да бъдат сигурни, че

в условията на това бързо насищане и все
по-голяма конкуренция, техните кампании
ще бъдат успешни

Едно маркетингово проучване трябва да съдържа информация за позициите и ролята на една компания или личност на пазара и в обществото. Достатъчно ясно и надеждно ли са изтъкнати предимствата пред съществуващата конкуренция и какви са позициите спрямо нея. За желанията, потребностите и очакванията на публиката и дали се отговаря адекватно на тях, какви евентуални промени предстоят на пазара и как те биха могли да бъдат оползотворявани ефективно.
Това фокусиране върху мястото на една личност или компания в обществото и цялостната икономика, помага да бъде постигнат успех не само в различни ситуации, но и в условията на засилена конкуренция
на пазара.
И в случай, че се съобразим напълно с тези елементи, можем да създадем една успешна PR кампания, насочена към потребителите и ангажираща вниманието
на обществото.
Тук може би е и мястото да се спомене, че все още

малките и средни фирми смятат, че е необходимо инвестиране на повече средства в реклама, отколкото в PR

Причината за това е в схващането, че една рекламна кампания, носеща необходимата информация и визия, за кратък период от време, ще доведе за същия този период до печалба. PR-ът изисква отделяне на повече време, защото той е разположен върху голям период от време и нарастването и популяризацията стават бавно. Това обаче гарантира правилно и положително възприета информация, защото е имало достатъчно време тя да бъде обяснена на аудиторията. Чак тогава идва ролята на рекламната кампания и отделянето на повече средства и по-малко време. И нещо по-важно, използването на PR кампанията при правилното насочване на рекламата.
В крайна сметка, задачата на една PR кампания е не само да бъде забелязана и запомнена, но да доведе до успех, т.е. до реализиране на печалба.
И ако вашият PR консултант ви посъветва, че имате нужда от по-голяма доза публичност, доверете му се. Това ще ви донесе печалба във всички случаи.

За контакти:
Crystal Vision ПР агенция
тел. 02/ 944 37 08
www.crystalvision-bg.com