fbpx Работната заплата е нараснала с 0,3% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Работната заплата е нараснала с 0,3%

Работната заплата е нараснала с 0,3%

През първото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата e нараснала спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. с 0,3% до 671 лв. по данни от НСИ. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо нарастване на средната месечна работна заплата, са: „Професионални дейности и научни изследвания”- с 13,0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”- с 11,5%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 11,1%. 

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първите три месеца на 2011 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 453 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 407 лева; „Финансови и застрахователни дейности” - 1 303 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности са „Хотелиерство и ресторантьорство” - 432 лева; „Административни и спомагателни дейности” - 435 лева; „Селско, горско и рибно стопанство” - 483 лева.

Спрямо първото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през първите три месеца на 2011 г. в обществения сектор нараснала с 1,8%, а в частния сектор - с 11,7%.