fbpx Разликата в заплатите мъже - жени е 13,6% в ущърб на жените | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Разликата в заплатите мъже - жени е 13,6% в ущърб на жените

„През 2015 г. светът стана свидетел на новаторски решения - Програмата за устойчивото развитие до 2030 г. и след това важните споразумения за климатичните промени в Париж. Целите и на двата документа са устойчивото развитие и мира.

Събитието, което се организира от Съвета на жените в бизнеса в България и ЮНЕСКО и е под патронажа на генералния му директор беше официално открито на 18 май вечерта в Националната художествена галерия в София. Днес започна двудневната конферентна програма, която обхваща различни аспекти, свързани с участието на жените в обществения и политически живот.

Форумът дискутира въпроси като участието на жените в обществения живот и как това влияе на тяхното овластавяне и израстване, има ли промяна в участието на жените в обществения и политически живот, как да бъдат вдъхновени младите жени, за да се превърнат в лидери.

Темата беше провокация за множество мнения на участниците. Министърът на регионалното развитие и благоустройството подчерта, че броят на жените в България, които участват в политиката, през последните години нараства. Едно от доказателствата за това е, че 8 от 19-те членове на кабинета „Борисов” са жени.

Като положителен факт в постигане равнопоставеност Ивайло Калфин отчете приетият през април 2016 г. Закон за равенство на мъжете и жените. Бившият министър на труда и социалната политика подчерта, че документът структурира системата за постигане на това равенство. Той уточни и, че целите, които страната ни си поставя по отношение постигането на равнопоставеността, са идентични с общите европейски цели в тази посока, а успехът по тях се измерва с редица конкретни показатели. Един от тях е участието на жените във вземането на решения, по които България се отличава с високи резултати в общата европейска картина.

Други показатели, по които страната ни предстои да работи за прогрес, са разликата в заплащането между мъже и жени, като към момента тя е 13,6% в ущърб на жените. Друг такъв показател са пенсиите, при които разликата в момента е 40%. Най-големият проблем по отношение на равноправието у нас е факторът „време“ и съчетаването между работа и т.нар „неплатен труд“ – отглеждане на деца и домашни задължения. Към момента българските жени отделят 7 пъти повече време от мъжете си извън работа за домашен труд и 3 пъти повече за отглеждане на децата. Затова и бъдещите политики трябва да са фокусирани към съчетаването на кариерата с домашните задължения, препоръча Ивайло Калфин.