fbpx Разплатени са всички одобрени искания за компенсации за м. февруари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Разплатени са всички одобрени искания за компенсации за м. февруари

Фондът „Сигурност на електроенергийната система“ разплати всички заявления за компенсации, които са постъпили към структурата до 21 март 2022 г. Става въпрос за компенсиране на небитовите клиенти за електроенергия за м. февруари на стойност 88 056 638 лв и на потребителите на природен газ на стойност 5 623 689 лв.

Според одобрената от правителството програма за подпомагане на битовите клиенти, които ползват природен газ, както и клиентите на топлофикационни дружества, които използват природен газ като основно гориво, компенсацията за тях се изчислява като 50% от разликата между цената на обществения доставчик, одобрена от КЕВР за м. февруари 2022 г., и прогнозната цена на природния газ за второ тримесечие на 2022 г., съгласно ценовото решение на КЕВР от 1 юли 2021 г.

Компенсация получават и всички небитови потребители на електроенергия. Тя се изчислява като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „ден напред“ на БНЕБ за м. февруари и базовата цена от 185л59 лв/мвтч (средна цена базов товар на пазар „ден напред“ на БНЕБ за м. юли 2021 г.).

Продължаването на компенсациите и ритмичното им изплащане са част от мерките, с които правителството адресира последиците от безпрецедентния ръст на електроенергийните цени и цели намаляване на инфлационния натиск върху потребителите. 

От фонда „Сигурност на електроенергийната система“ съобщават, че компенсирането на потребителите ще продължи ежедневно и ритмично според подадените заявки.