fbpx Развитите икономики са основният двигател на отрицателния глобален растеж | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Развитите икономики са основният двигател на отрицателния глобален растеж

Въпреки очакванията за по-слабо икономическо представяне през 2022 г. (3,1%) покрай глобалните събития и сътресенията около тях, експертите по кредитно застраховане от Кофас отчитат по-слаб ръст на световния БВП за настоящата година – 2,4%. Предвижданията за 2024 г. са нивата на показателя да бъдат със същата или близка до тази стойност. Това стана ясно по време на регионален уебинар на тема „В очакване на възстановяване“.

Въпреки, че китайският пазар ще окаже положително въздействие върху глобалния БВП, съществуват множество затруднения пред икономическия гигант, най-вече по отношение на потреблението от домакинствата, износа и инвестициите. Възможно е отново да бъдат въведени мерки от правителството, които да подпомогнат икономическата активност в страната. 

В допълнение, експертите от Кофас наблюдават продължително свиване на обема на световната търговия със стоки. То е започнало още в края на 2022 г. (+0,2%), като през първото тримесечие на настоящата година придобива дори отрицателни стойности (-1,0%). В контекста на този отрасъл се разглеждат бизнеси, представени в т.нар. „движеща сила“. На първо място в класацията са продуктите, касаещи автомобилната индустрия. Последно място заемат електронните компоненти, които бяха негативно повлияни от постоянно високата инфлация и отражението ѝ върху покупателната способност. 

По отношение на инфлацията, експертите от Кофас наблюдават постепенно и умерено охлаждане, а фактор за това е успокояването на глобалните вериги за доставка, наред с намаленият натиск от страна на цените на енергийните продукти.