fbpx Регистър на обектите от критичната инфраструктура в енергетиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Регистър на обектите от критичната инфраструктура в енергетиката

Министерство на икономиката ще създаде регистър на обектите от критичната инфраструктура в енергетиката. Това са подстанции, компресорни станции, газоразпределителни станции, големи хидроенергийни съоръжения, електроцентрали и други. Това е възможно след като ведомството получи като дарение базисен софтуер за управление при кризисни ситуации от фирма „ЕСРИ – България” ООД. Съгласно споразумение между американската фирма ESRI Inc и Европейската агенция за опазване на околната среда, влязло в сила на 1 октомври 2010 г., се предвижда през следващите 2-3 години да бъде предоставен специализиран софтуер за безвъзмездно ползване от държавните институции на страните – членки на ЕС на стойност 10 млн. евро. МИЕТ е включено в списъка на одобрените по това споразумение ведомства след подписания днес договор.

 

Благодарение на специализирания софтуер, всички обекти, които трябва да бъдат защитени от тероризъм, природни бедствия и аварии, ще бъдат визуализирани на специална гео-пространствена информационна платформа. Така те могат да бъдат наблюдавани непрекъснато и при възникване на критична ситуация, тя да бъде разрешена максимално бързо и ефективно. Системата дава информация и за отстоянията на обектите до най-близките пътища и осигурява връзка със звената на Гражданска защита, МВР, Спешна помощ и службите на пожарната, както и с тел. 112.