Регламентират статута и управлението на курортните комплекси

Регламентират статута и управлението на курортните комплекси

Междуведомствена работна група започва анализ на законодателството и ще предложи промени, които да регламентират статута на курортните комплекси. Тя трябва да предложаи мерки, които да решат проблеми, свързани с управлението и финансирането на курортите, както и взаимоотношенията с общините и с туристическия бранш.

Според хотелиерите курортите трябва да бъдат отделени като нов вид териториална единица и да се въведат правила за ползване а инфраструктурата в тях. Това ще реши въпроси с финансирането и поддръжката на курортните комплекси и ще им позволи да се развиват по устойчив начин.

Икономическият министър подкрепя идеята туристическият данък да се плаща върху реализирани нощувки и да се даде възможност за временно спиране на категоризацията (плащането на туристически данък) в периодите, в които хотелите не работят. Според хотелиерите това може да става чрез прилагане на уведомително-регистрационен режим.

Необходима е промяна в регламентите за разполагане на „преместваеми“ или „поставяеми“ обекти на територията на курортните комплекси, с които да се гарантира високо качество на туристическия продукт. Забрана за поставянето им в зони с плътно застрояване или предназначени за озеленяван, задължително изработване на схема за разполагането им и описание на обекта (материали и начин на прикрепванe) са част от предлаганите промени в ЗУТ. Обсъдена е и идеята за създаване на целеви данък или събиране на средства в общ фонд за развитие на курортите, от който да бъдат финансирани дейностите по реклама и представяне на комплексите, инфраструктурата (пътна мрежа, ВиК, осветление), озеленяване, информационна осигуреност, както и за вътрешен ред, сигурност и контрол на достъпа.

Facebook коментари