fbpx Рекламата е обоснована необходимост за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Светлана Проданова - мениджър маркетинг проекти в Байерсдорф Централна и Източна Европа

Рекламата е обоснована необходимост за бизнеса


Светът е реклама – дори и атрактивно предложената връзка лук на „Женския пазар“ в София би събрала повече клиенти от същата на съседната сергия. Компаниите се надпреварват да печелят вниманието на преситения вече потребител. И често успяват да спечелят. Това значи, че задачата е решена правилно. Светът и начините на възприиятие се променят постоянно и рекламните екипи са длъжни да бъдат крачка напред. За да се оценият техните усилия Българската асоциация на рекламодателите ще отличи най-креативниите и успешни кампании, кото ще станат известни на 5 юни. За тенденциите днешната реклама разгооваряхме със Светлана Проданова е Мениджър маркетинг проекти в Байерсдорф Централна и Източна Европа.

 

Г-жо Проданова, кои фактори трябва да се вземат предвид, за да е успешна една рекламна кампания?

- Според мен много важни са целта, съдържанието и таргетирането. Целта на кампанията трябва да е ясна и да бъде обединяващата посока на усилията на целия екип. Съдържанието трябва да постига целта, да бъде конкретно, въздействащо, етично. Таргетирането изисква ясно определяне на целевите публики, техните медийни навици, предпочитания, интереси. Тук според мен, е важно не само предварителното проучване, но и постоянното взаимодействие с потребителите, получаването на обратна връзка чрез социалните мрежи, интернет-базираните кампании и т.н. Таргетирането предполага добре аргументирано използване на конкретен микс от медийни канали, чрез които да се реализира кампанията. Добре е този микс да бъде динамичен и да се подобрява с развитието на кампанията и получаваната обратна връзка.

Какво днес вече не работи в рекламата?

- Рекламата е обоснована необходимост за бизнеса, която постига конкретна цел. Динамиката в развитието на комуникационната среда налага бързо възприемане и прилагане на нови методи, които позволяват активно взаимодействие с целевите групи. Според мен, това което не работи е рутината в използването на медийни канали, при които целевата публика е пасивен получател на рекламните съобщения, без да може да отговори

Според Вас накъде ще върви рекламата в следващите няколко години? Кои формати вече ще са отживелица?

- Според мен рекламно-комуникационната дейност ще се развива все повече в дигитално направление, социални мрежи, интернет-базирани кампании. Традиционните медии ще трябва за засилят присъствието си он-лайн – процес, който вече е започнал.

Заплаха ли е Фейсбук за традиционните медийни канали по отношение на маркетинговите бюджети?

- Он-лайн съдържанието на традиционните медийни канали и възможностите за взаимодействие с целевите публики нараства постоянно. Фейсбук е само една от он-лайн платформите за рекламно-комуникационна дейност. Коя комбинация от канали (платформи) ще се използва, зависи от целевата група. Не бих правила обобщение, че Фейсбук е заплаха за бюджетите в другите канали.

Не са ли твърде много рекламните и ПР агенции в страната ни и не акумулират ли прекалено голям бюджет? В същото време все още сме свидетели на „абсурден професионализъм“ или не смятате така?

- Броят на рекламните и ПР агенции, според мен, се регулира от пазара - от търсенето и предлагането. Ако има „абсурден професионализъм“, то пазарът ще го ограничи и елиминира.

„Умира“ ли хартията и защо въпреки това все още много ПР агенции и компании държат техните материали и интервюта да бъдат отпечатани?

- Наше задължение е да пестим ресурсите и да опазваме околната среда, в която живеем днес, и в която ще останат поколенията след нас. В Байерсдорф, а вярвам и в много други компании-членове на БАР, отговорното отношение към ресурсите е фирмена политика. Екипът ни в БАР също използва хартия само когато е абсолютно необходимо.

Като председател на журито на наградите на БАР, какви ще бъдат Вашите лични критерии в търсене на най-добрите проекти в областта на рекламата и маркетинга?

- Проектът „Наградите на БАР“ (BAAwards) цели да стимулира професионализма в рекламно-комуникационната дейност, в интегрираните маркетингови комуникации, като отличи най-добрите постижения през 2013г. както на индивидуално, така и на екипно ниво. Категориите, критериите за оценяване са ясно описани на сайта на BAAwards: http://baawards.com/ Според мен е по-добре да не създаваме предварителни нагласи у кандидатите относно оценяването. Крайната дума има журито, на което имам пълно доверие.