fbpx Рекорден брой гнезда на белоглави лешояди у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Рекорден брой гнезда на белоглави лешояди у нас

 

Общо 67 двойки белоглави лешояди със заети гнезда е регистрирало Българското дружество за защита на птиците, което проведе за 26-ти път ежегодния мониторинг на белоглавите лешояди в Източни Родопи. Това е със 7 двойки повече от миналата година. В момента 49 от двойките са пристъпили към мътене. Останалите двойки лешояди все още строят гнезда и демонстрират брачно поведение. Колонията на белоглавите лешояди в района на Маджарово е една от най-големите на Балканите и е от съществено значение за опазване на вида в региона.

Спасяването на гнездовата популация на белоглавия лешояд в България е един от големите успехи на БДЗП. Данните от мониторинга показват, че от края на 80-те години, когато размножаващите се двойки са били едва 13 се наблюдава постепенно увеличаване на популацията, за което принос имат консервационните дейности на БДЗП в района. Тази година, при 26-тото преброяване, беше отчетен абсолютен максимум на популацията. Наблюденията ще продължат до края на размножителния сезон през месец август, когато и последните малки се очаква да напуснат гнездата и да се отправят на младежки скитания в Близкия Изток.

Запазената колония от белоглави лешояди в района на Маджарово и богатото биоразнообразие превърнаха града и околоностите му в притегателен център за природосъобразен и опознавателен туризъм в последните години. Това рефлектира положително върху поминъка на местните хора и икономическото развитие на региона.

Белоглавият лешояд е моногамен вид и отглежда най-често по едно малко на година. Обикновено размножителният сезон започва доста рано – още през януари-февруари. Малките излитат през юли-август и първите години от живота си прекарват в скитане, като стигат чак до Израел. Характерен за тях е филопатризма и след младежките скитания те се връщат в района, в който са излюпени, за да създадат поколение.

Белоглавият лешояд е колониален вид и в някои случаи колониите могат да наброяват до няколко десетки или стотици двойки. Колониалният начин на живот е свързан и с начина на търсене на храна, което се осъществява групово.

снимка Франц Робилер