Ръст в доставките на компютърен хардуер

След седем последователни тримесечия спад, Q3/’10 е второто поредно тримесечие, което доставките на компютърен хардуер в България излизат на плюс, показват резултатите от 75-тото поредно пазарно изследване, агенция CBN-Pannoff, Stoytcheff & Co.

Дали обаче бизнес сектора наистина излиза от кризата ? Други две проучвания на CBN, проведени наскоро в два от трите основни канали за продажба на хардуер – дилъри и ритейлъри показват, че както резултатите до момента, така и нагласите за цялата година са негативни. Това би могло да означава, че стоките на склад в страната се увеличават, най-вероятно за сметка на затваряне на оборотен капитал на вносителите. Ако това е така, през последното тримесечие на годината е възможно отрицателния тренд да се появи отново.

Facebook comments