fbpx Русе има вече нова инсталация за сортиране на отпадъци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Русе има вече нова инсталация за сортиране на отпадъци

Русе има вече нова инсталация за сортиране на отпадъци

Нова модерна инсталация за сортиране на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки в Русе откри „Екопак България”. На официалната церемония по откриването присъстваха Нона Караджова, Министър на околната среда и водите, Пламен Стоилов, Кмет на Община Русе и Стефко Бурджиев, Областен управител на Област Русе.

Действащата площадка за сепариране работи от 2008 г., но до момента отпадъците бяха обработвани ръчно. Нововъведената инсталация за механично сортиране на отпадъци, на стойност 450 хил. лева, е съвместна инвестиция с фирмата оператор на площадката. „Екопак България” АД приема за своя цел подобряването на процеса и качеството при сортирането на количествта разделно събрани отпадъци от опаковки от общините Русе, Тутракан, Цар Калоян и Две Могили.

Капацитетът на инсталацията е от 15 000 т до 20 000 тона годишно, в зависимост от вида материал, който се сортира както и смените на работа. В резултат от въвеждането на линията ще бъдат разкрити допълнително 12 работни места.

Събраните различни видове отпадъци от опаковки от сините, жълтите и зелените контейнери пристигат на площадката и минават през предварително третиране и отнемане на нерециклируемите и и организяни отпадъци. След сортиране и балиране (за хартиени и пластмасови опаковки) годните за рециклиране отпадъци се транспортират до заводи за преработка и рециклиране.
Към настоящия момент изградената от ЕКОПАК национална система за разделно събиране включва общо 20 100 контейнера, които обслужват повече от 2.68 млн. жители в 93 общини.

Facebook коментари