fbpx С 1.8 млрд. лв. повече приходната част в Бюджет 2013 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

С 1.8 млрд. лв. повече приходната част в Бюджет 2013

Приходната част на бюджета за 2013 г. се увеличава с 1.796 млрд. лв. спрямо 2012 г. Социалните разходи нарастват с над 790 милиона лева, като повишението на пенсиите от 1 април 2013 г. е с 585.9 млн. лева, на социални помощи и обезщетения - със 135 млн. лева, а финансирането на програми и дейности по заетостта се увеличава със 72 млн. лева.

Средствата за образование нарастват с повече от 120 млн. лева. От тях с над 76 млн. лв. е повишават единните разходни стандарти и целевите добавки за финансиране на обучението на деца и ученици в системата на народната просвета. За университетите и държавните висши училища средствата варират в зависимост от оценката за качеството на обучението.
Увеличават се парите за култура с над 31 млн. лева, кат от тях с 26 млн. лв., нарастват разходите за държавните и общинските културни институти в това число музеи, галерии, библиотеки и читалища.

С 510 млн. лв. се повишават планираните разходи за публична инфраструктура в областта на благоустройството и опазването на околната среда
С 20% (218 млн. лв.) се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии" за работещите в сферата на отбраната и сигурността.