fbpx С колко спада прогнозата за растежа на реалния БВП през тази година? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

С колко спада прогнозата за растежа на реалния БВП през тази година?

Конфликтът в Украйна наложи значителна промяна на перспективите пред икономиката в последния макроикономически анализ на експертите от УниКредит Булбанк. Техните очаквания са ефектът му върху цените на суровините и храните, както и допълнителните проблеми с работата на веригите за доставки да доведат до комбинация от слаб ръст на БВП и двуцифрена инфлация през 2022. Отчитайки последиците от геополитическата ситуация, икономистите ревизират прогнозата си за растежа на реалния БВП за тази година до 1.4% от 3.6% и до 3.5% през следващата година от 4.3%, като повишават прогнозата си за средногодишната инфлация за 2022 до 13.0% от 6.0% преди това. Анализаторите на банката прогнозират този ефект върху икономиката да започне да отшумява в началото на следващата година, когато може да се постигне ръст на реалния БВП, а инфлацията да се забави до около 3% към края на 2023 год.

Стабилната финансова позиция на домакинствата ще смекчи част от негативния ефект върху потреблението на стоки и услуги

Двуцифреният размер на инфлацията ще причини спад в търсенето на стоки и услуги от домакинствата прогнозират експертите. Една от причините за това ще бъде по-ниските темпове на покачване на пенсиите и заплатите в публичния сектор през тази година в сравнение рекордно високите темпове на растеж, отчетени през миналата година, които частично бяха провокирани и от парламентарните избори. Макар и в по-малка степен, ръстът на заплатите в частния сектор вероятно също ще се забави. Същевременно цените на някои хранителни продукти се повишиха значително през последните месеци, а очакванията са цените на енергията да останат високи за продължителен период от време, тъй като рискът от спиране на доставките остава значителен на фона на продължаващия военен конфликт.    

Въпреки това според икономистите стабилната финансова позиция на домакинствата ще смекчи част от негативния ефект върху потреблението на стоки и услуги. Консолидираният баланс на семейните финанси изглежда по-добре от когато и да било, благодарение на нарастващите нетни финансови активи и ръста в цените на жилищата. Същевременно експертите отчитат, че в момента домакинствата не са обременени с високи нива на дълг, който да ограничава потребителските им разходи както през годините след краха с цените на недвижимостите през 2008 г. Това обаче не променя факта, че според съществуващите данни голяма част от населението в страната няма достъп до пари за посрещане на неотложни нужди (няма спестявания и достъп до кредити), което означава, че хората, които живеят от заплата до заплата представляват доминиращата част от населението на страната.