fbpx С велосипед вместо с автомобил | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

С велосипед вместо с автомобил

Служителите на Свилоза вече ще се придвижват само с велосипеди на терторията на завода, като за целта дружеството е оборудвано с велосипеден парк. С това нововъведение годишно ще бъдат спестени 34 тона въглеродни емисии.
Въпреки лошото време, кметът на град Свищов – г-н Станислав Благов, народни представители от града, изпълнителният директор на дружеството – г-н Михаил Колчев и служителите на Свилоза направиха една по-екологична обиколка на завода на колела.

Целта на дружеството е в следващите 3 години да бъде постигната 150 МW топлинна мощност от утилизация на отпадъчна биомаса и утайки от пречиствателни станции.
Основен проблем пред отрасъл „Дървопреработване” обаче остава корупционната среда, създаденият изкуствен дефицит и толерираните от законодателството антипазарни механизми в държавата. Това от своя страна води до спиране или намаляване на обема на производството не само в Свилоза, но и във всички индустриални преработватели у нас. Последствията са свързани с огромни загуби за предприятията и за бюджета, както и със социално напрежение поради освобождаване на работници и специалисти в сектора.