fbpx Само 20% от компаниите членове на ГБИТК очакват спад над 30% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Само 20% от компаниите членове на ГБИТК очакват спад над 30%

Водеща снимка
Да

Само 20% от компаниите членове на ГБИТК очакват спад над 30%

В сравнение с анкетата сред членовете на Германо-българската индустриално-търговска камара  през март, където по-голямата част от запитаните (30,77%) очакват значителен спад на своите продажби/приходи през 2020 г. в резултат на коронавируса, то в актуалната ситуация числата леко се изменят.

Значителен спад от повече от 30% очакват едва 21,28%. Други 21,28% от анкетираните заявяват, че все още не могат да преценят ситуацията и съответно последиците, които ги очакват. 16,92% от анкетираните фирми oчакват спад повече от 19,15%, а 12,77% спад повече от 50%. Оставащите 21,28% предвиждат лек спад до 10%. Едва 4,26% от запитаните не очакват спад след края на извънредното положение, което в сравнение е 1% повече от началото на извънредното положение.

Що се отнася до мерките, които всяка фирма трябва да предприеме по време на кризата, 16,09% заявяват, че техните служители ще бъдат пуснати в неплатен или платен отпуск. Това са с 12% повече от резултатите през пролетта. 15,49% ще съкратят част от своя персонал, а други 19,72% намаляват своя производствен капацитет, за да спестят от допълнителните разходи.

Едва 12,69% от фирмите са готови да предоставят възможност за работа на половин работен ден, а останалите 35,21% (други) се спират на мерки като дистанционна работа, пренасочване на дейността или вътрешно преразпределение на работната им ръка. В този случай е налично двойно увеличение на отговорите. На въпроса „Оказва ли влияние коронавирусът върху Вашия бизнес в България“, 87,23% от анкетираните отговарят с „Да“ и 12,77% с „Не“. Тук може да се проследи тенденцията, че в сравнение с анкетата от март, фирмите, незасегнати от кризата, са се увеличили с около 5%. Този резултат се отразява и на начините, по които вирусът засяга предприемачеството23,31% усещат несигурност относно бъдещия бизнес и/или инвестиции.

Голяма част от участниците претърпяват загуби, поради анулирането на бизнес инициативи, делови срещи, панаири и събития (19,55%). Недостигът на ликвидност (9.02%), спадът на търсенето на собствените продукти (17,29%), отсъствието на служители поради болест (3,76%), промяната на веригите за доставки (4,51%), както и ограничаването на пътуванията (15,79%) притесняват и пречат на нормалното развитие на бизнеса. Други последици, които очакват фирмите, са затваряне на предприятия и прекратяване или пренасочване на дейността им (5,26%), което се препокрива с отговорите на участниците през март месец.

Фирмите се грижат за своите служители и работници в така създалата се ситуация. Повечето участници (22,98%) изпращат своите служители вкъщи на надомна работа и въвеждат т.н. „хоум офис“. Останалите фирми ограничават командировките (19,25%), осигуряват предпазни медицински и хигиенни материали (24,84%), отменят участията си в публични мероприятия (20,50%), създават вътрешни комуникационни мрежи (11,18%) или предприемат различни мерки, в съответствие с тяхната фирмена култура (1,24%).

Мерките, които държавата трябва да предприеме, според участвалите в анкетата са:

- намаляване на бюрокрацията и опростяване на процесите (25,29%), създаване на план за икономическо възстановяване (11,49%),
- предоставяне на финансови помощни средства (18,39%),
- както и на данъчни облекчения (10,34%),
- повече конкретизация за мерките в сферата на бизнеса (21,84%),
- държавна помощ за експортно застраховане (3,45%),
- отваряне на зелени коридори за износ и внос,
- намаляване на ДДС и на цените на горивата и прилагане на повече мерки за МСП (9,20%).

В сравнение с анкетата от 20.03 до 23.03 става ясно, че компаниите все още са зависими от помощта на държавата, ниското ниво на бюрокрация и материалната помощ.