fbpx Само 33% от българите са сключвали доброволна застраховка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Само 33% от българите са сключвали доброволна застраховка

 

Само 33% от българите са сключвали застраховка извън задължителната Гражданска отговорност на автомобилистите. Това показва представително социологическо проучване, проведено по поръчка на застрахователният портал 24ins.bg и изпълнено от агенция ЕСТАТ в края на месец септември.
Доброволните застраховки се купуват рядко, предимно от високостатусни групи, хората в столицата и областните центрове – 67% или всеки трети, живеещ там, сключвали някакъв вид застраховка.

Безспорно най-купуваният продукт у нас е задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, която са използвали 83,2% от лицата, сключвали някога застраховки. Потребителите отговарят че са потребявали във времето съответно: „Имущество“ (23,5%), „Живот“ (20,5%), „Каско“ (20,3%) и „Здравна“ (15,3%).
Предимно мъже, повечето висшисти, собственици на фирми или работещи на ръководни позиции или свободни длъжности, заявяват, че са използвали повече от един застрахователен продукт. Над половината от потребителите с най-ниски месечни доходи (до 500 лв) заявяват, че не са използвали никога застрахователен продукт.
От цялата извадка едва 6.1% споделят, че са използвали услугите на онлайн застраховането. Интересно е, че над 55% от запитаните знаят за възможността да си поръчат застраховка онлайн, но използват интернет за сравнение и събиране на информация. Въпреки ниското доверие към финансовите услуги онлайн, от 24ins.bg коментират, че тенденцията при тях е покачване на клиентите им.