fbpx Sateltrack - система за контрол и управление на автомобилите през интернет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Sateltrack - система за контрол и управление на автомобилите през интернет

Sateltrack - система за контрол и управление на автомобилите през интернет

Sateltrack е най-бързата и лесна за използване система за наблюдение, позициониране, контрол и управление на транспортни средства. Тя е изградена като ASP (Application Service Provider) платформа. Потребителят може да я използва директно чрез обикновена интернет връзка, без да е необходимо да инсталира на своя компютър допълнително оборудване или софтуер.
Информацията от автомобилите на всеки клиент в Sateltrack е защитена с потребителско име и парола. При активиране на потребителски акаунт в интернет администраторът на Sateltrack задава парола, която всеки клиент по-късно може да промени сам. Така всеки клиент може да даде временен достъп до информацията от автомобилите на свои партньори в чужбина, който по-късно да прекрати чрез смяна на паролата.
Sateltrack е достъпен за различни по големина и вид автопаркове
Системата е напълно независима от вида на хардуера, инсталиран на борда на автомобила - оборудването може да бъде обикновен мобилен телефон (който позволява обмен на текстови съобщения с офиса, визуализиране на курсовете и потвърждение на всяка изпълнена задача) или истински "мобилен компютър". Следователно клиентите сами могат да избират оборудването, което най-добре задоволява нуждите им от гледна точка на функционалност и цена. По този начин автомобилите от автопарка, които имат различен работен обем и товароносимост, могат да бъдат оборудвани с различни устройства и всички те да бъдат включени в системата.
Системата е направена не само за камиони, а за всякакви автомобили, на които може да се монтира GPS. Така Sateltrack отразява в интернет работата на GPS устройството, монтирано на автомобила.
Системата може да покаже всяка информация, която е възможно да се получи чрез него. Това включва не само позиции, но и съобщения и подробна информация, свързана с експлоатацията на самия автомобил.
Sateltrack е първата система, одобрена от IVECO и серифицирана като "телематичен интегратор", за връзка с информационния интерфейс на автомобила. Казано иначе, производителят IVECO е дал на Sateltrack право на достъп до информацията от бордовия компютър, а Sateltrack може да я предостави на клиентите чрез интернет под формата на подробен отчет. Отчетът се получава чрез специален интерфейс, при IVECO наречен VDI (Vehicle Data Interface).
Чрез него GPS устройството, оборудвано с допълнителен модул за връзка с VDI, изпраща в интернет "Отчет за работата на автомобила" посочващ: изминати километри (общо за последното денонощие или курс), среден разход на гориво, работа на двигателя - колко време е бил включен при движение и на място, температура на двигателя, обороти, скорост и т.н. IVECO Stralis, както и новите модели на Eurocargo и Daily, са оборудвани с VDI при производството си и при монтирано GPS устройство, съвместимо с този VDI, клиентите могат да получават директно "Отчета за работата на автомобила" в Sateltrack. За камионите IVECO с двигател Cursor 10 или 13, които не са оборудвани фабрично с VDI, интефейсът се монтира допълнително.
Камионите от други марки (Renault, Mercedes, MAN и др.) също имат бордови компютри с подобен интерфейс, затова екипът на Sateltrack има идея да разработи и за тях възможност за получаване на подробен отчет.
Предимството на този подход е, че експлоатационната информация, получавана чрез електронни устройства, е точна. Друг начин за получаване на информация за разхода на гориво, скоростта и пробега е да се свържат аналогови датчици със скоростомера, километража и резервоара, а данните от тях да постъпват в GPS устройството. Тук обаче съществува риск от получаване на недостатъчно точна информация.
Със Sateltrack е възможно още да се създава и поддържа персонален регистър на автомобили, шофьори и клиенти (модулът "Управление на мисии"). По този начин е възможно да се проследи курсът стъпка по стъпка, а чрез критериите за търсене, достъпни за определени потребители, намирането на вече извършени курсове е лесно. Всяка отделна задача има автоматично зададен код, чрез който шофьорът може лесно да изпрати потвърждение при изпълнението на задачата чрез SMS.
Маршрутът на автомобила може да се покаже върху електронна карта (с точки са отбелязани местата, през които той е минал) или под формата на хронологичен отчет. Мобилният компютър може да бъде програмиран според желанията на клиента. В демонстрацията автомобилите се позиционират през 6 часа. Картите на градовете имат различни мащаби, като стават по-детайлни и показват имената, дори и номерата на улиците, а в някои случаи и посоката на движение.
Sateltrack може да се използва с различни GPS устройства, ако те са програмирани да пращат необходимата информация до централния сървър, който я препраща в интернет.
Когато през 2002 г. Sateltrack стартира реално дейността си в България, на пазара вече присъстваха сериозни доставчици на GPS системи, а по-големите застрахователни компании изискват монтирането на GPS устройства за повишаване сигурността на автомобила. Затова у нас Sateltrack насочва усилията си към сключване на споразумения за сътрудничество с доставчиците на
GPS системи за охрана, за да не се налага клиентите, които желаят да ползват услугата Sateltrack, да плащат за 2 GPS устройства - едно за охрана и друго за транспортен мениджмънт.

 

Налични услуги, които всеки ОТОРИЗИРАН потребител може да ползва през интернет

Създаване на база данни за автомобилите, шофьорите, клиентите/партньорите/доставчиците, която може лесно да се използва и актуализира.
Чрез Sateltrack може предварително да се планират маршрути или задават места за товарене/разтоварване; шофьорите могат да потвърждават изпълнението на дадена мисия или да подават коментар/запитване към транспортния мениджър на база мобилния си телефон или допълнително монтиран дисплей. Различни потребители (колеги/партньори/клиенти) могат да бъдат допълнително оторизирани да "виждат" реалното изпълнение на всяка мисия, предоставена на определен шофьор.
Минимизиране разходите за комуникация чрез изпращане на съобщения от/до бордовия дисплей или мобилния телефон на шофьора.
Sateltrack предоставя информация относно работата и състоянието на автомобила (среден разход на гориво, изминато разстояние, работа на двигателя и т.н.). Чрез системата може да се създава и съхранява база данни за предстоящи/минали ремонти, профилактики ("История на автомобила").
Информацията за позициите на автомобилите е достъпна под формата на "Хронологичен отчет" на база географска ширина, географска дължина, дата и час (за период от 1 ден/седмица/месец или конкретно посочен от потребителя период).
От Sateltrack могат да се изпращат заявки към автомобилите, в резултат на които до 5 минути транспортното средство трябва автоматично да изпрати отговор за най-актуалното си местонахождение. За по-голямо удобство всяка позиция може да бъде прехвърляна и към мобилния телефон на потребителя.
Визуализиране маршрутите на всеки автомобил на дигитална карта на база пристигналите/регистрираните позиции в Sateltrack.
Системата позволява прехвърлянето на всички налични отчети за автомобилите kъм персоналния компютър на потребителя във всеки един момент.
Отчети за ефективност на база автомобили или шофьори: предоставят информация за изминатото разстояние, разхода на гориво, скоростта, оборотите и т.н.

Facebook коментари