fbpx Ще избират нови банки-партньори по гаранционния фонд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще избират нови банки-партньори по гаранционния фонд

Дъщерното дружество на Българска банка за развитие – Национален гаранционен фонд (НГФ) обяви втора обществена поръчка за избор на банки-партньори за изпълнение на гаранционна схема по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Целта е да се изберат финансови институции, които да получат гаранционни лимити на обща стойност от 543,5 млн.лв., като по този начин се улесни отпускането на кредити по три от мерките по програмата.

Гаранционната схема ще покрива част от риска по кредити, отпуснати за осъществяване на проекти, одобрени за  подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” и мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.

При първата процедура по тази инициатива бяха избрани 8 търговски банки, между които бяха разпределени гаранционни лимити за 606 млн. лв. От средата на февруари стартира и издаването на гаранциите, като до момента вече са одобрени 30 кредита при среден лихвен процент от 6.85%.