fbpx Ще насърчаваме младите към предприемачество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще насърчаваме младите към предприемачество

Повече внимание към младите хора за насърчаване към предприемачество ще обърне министерство на икономиката и енергетиката. Това каза заместник-министър Анна Янева на откриването на 11-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България „The European Day of the Entrepreneur 2013“.

За развитието на българската индустрия и за утвърждаването й на стабилни европейски и световни позиции е важно създаването на фирми, специализирани в производството на иновативни продукти или използващи иновативни технологии за производство. А за да има стабилна икономика, освен стимулиращата среда, е определяща и нагласата на всеки отделен предприемач за стартиране на бизнес. От условията, които държавата предлага на бизнеса, в голяма степен зависи у колко българи и до колко ще се развие този потенциал и желанието им да създават и управляват собствен бизнес в страната.

В рамките на форума беше представен проектът на Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в България, която МИЕ подготви за новия програмен период (2014-2020). Тя е изцяло адаптирана към основния европейски документ в тази област Small Business Act и в нея са изведени 10-те основни области, по отношение на които ще се следи развитието на малките и средни предприятия и 10-те ръководни принципа, които ще са в основата на планираната и съответно прилагана политика по отношение на малкия и средния бизнес. Сред тях са достъпът до финансиране, интернационализацията, иновациите и предприемачеството.
Европейският ден на предприемача се провежда в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия, а темата на тазгодишното събитие е “Науката в подкрепа на иновациите в икономиката“. В рамките на форума експерти от Министерство на икономиката и енергетиката ще вземат активно участие в организирането и модерирането на основните модули и семинари, които ще обсъждат теми като: стартиращо предприемачество, инструменти на ЕС за финансиране на предприемачеството, клъстерна политика, бизнес с нулев бюджет, възможна ли е реиндустриализацията и др.