fbpx Ще създадат национален съвет за образователна реформа и икономика на знанието | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще създадат национален съвет за образователна реформа и икономика на знанието

Създаването на Национален съвет за образователна реформа и икономика на знанието беше във фокуса на обща среща на водещите браншови организации в технологичната индустрия с представители на водещите български университети, както и на Министерството на образованието, младежта и науката, Българската академия на науките и други организации.

Целта е да се ускорят процесите по реформиране на образователната система с акценти върху значителното подобряване на общото качество на образование за всички деца и върху сферата на информационните и комуникационни технологии.

В близко бъдеще ще заработят три комитета с различен фокус. Единият е университетско образование – за подобряване на ксчеството и взаимовръзката с обществото и бизнеса. Организирането на този комитет ще бъде на специална среща на ниво университетско ръководство, представители на бизнеса и гражданското общество;
Училищно образование за мислене, творчество и съзидание е другият комитет – изграждане на когнитивно – емоционални компетентности за всички деца, подобряване на мотивацията и качеството по предметите информатика, математика и точни науки, вграждане на развитие на тези компетентности във всички други предмети и образователни дейности;
Университетско и професионално образование за ИТ е третият комитет – решаване на острата криза в софтуерната индустрия откъм количество и качество на специалистите, развитие на работната група по образование на ИТ асоциациите с представители на университетите.

Бе прието комитетите да работят като част от Обществения съвет към Министерството на образованието, младежта и науката, който ще се учреди от служебния кабинет. Ако Общественият съвет не заработи според очакванията и се върне в старата си казионна форма, комитетите имат достатъчно капацитет и енергия да действат самостоятелно.