fbpx Ще въвеждат нови стандарти за сигурност в туризма | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще въвеждат нови стандарти за сигурност в туризма

Работна група от представители на МИЕТ, МВР и туристическия бранш ще разработи задължителни стандарти за сигурност, на които ще трябва да отговарят заведенията за хранене и развлечения, средствата за подслон и местата за настаняване на туристи. Предвижда се до седмица да бъде определен съставът на работната група, която ще изработи стандартите. След като бъде готов, документът ще бъде представен за обществено обсъждане.

Стандартите ще определят минималните задължителни изисквания за гарантиране сигурността на туристите. Ще се търсят предимно варианти, които няма да доведат до повишаване на разходите за бизнеса. Очаква се сред мерките да бъдат включени видео наблюдение, инструктаж на служителите преди началото на активния туристически сезон и по време на сезона, план за взаимодействие с полицията, как да се реагира при извънредна ситуация и др.
Участниците във втората координационна среща по проблемите на сигурността на туристите се договориха съвещанията с представители на МВР, МИЕТ, общините и туристическия бранш да продължат да се провеждат регулярно.